Тэлмэний дулааны цахилгаан станцын төсөл

Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийг найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангах зорилгоор Хөвсгөл аймгийн Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэн Дулааны цахилгаан станц барих төр засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар Шинэ Азиа групп нь 2009 оны 12-р сард Засгийн газрийн хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрчим хүчний газартай санамж бичигт гарын үсэг зурснаар Тэлмэний ДЦС-ын төслийн суурь тавигдсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 40, 127 дугаар тогтоол, 2013 оны 156-р тогтоолууд тус тус гарснаар Эдийн Засгийн Хөгжлийн яамтай 2013 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр “BOTнөхцөлтэй Концессын гэрээг эцэслэн байгууллаа.

 “Тэлмэний ДЦС”-ын төслийн хүрээнд Шинэ Ази групп нь цахилгаан станцын суурь судалгаа, байр зүйн зураглал, археологийн судалгаа, гүний усны хайгуул, инженер геологийн судалгаа, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, Дулааны цахилгаан станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл хийх зэрэг ажлиудыг хийж гүйцэтгээд байна.

Концессын гэрээ хэрэгжих урьдчилсан нөхцөл шаардлагын дагуу Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ, нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээ, газар эзэмших гэрээ, ус ашиглах гэрээ, хяналтын инженерийн гэрээг тус тус байгуулж Эрчим хүчний барилга байгууламжийг барих тусгай зөвшөөрөл, эрчим хүчний барилга, байгууламж барих, угсрах, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, барилгын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг бүрэн авч дууссан.

 “Тэлмэний Дулааны Цахилгаан станц” нь шууд үлээлгийн системтэй тоосон нүүрсний галын хотолтой 2 зуухтай, 50МВт-ын конденсацын турбинтэй, иж бүрэн автомат удирдлагатай, агаарын хөргөлттэй ус бага хэрэглэдэг, байгаль орчинд ээлтэй технологитой бөгөөд ашиглалтанд орсон цагаасаа найдвартай стратегийн ач холбогдол бүхий эх үүсвэрийн нэг болж Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийг цахилгаан эрчим хүчээр хангахаас гадна Төвийн эрчим хүчний систем болон Баруун бүсийн эрчим хүчний системд цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх болно.