УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

Шинэ Ази групп нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Ерөнхий Захирал, Тамгын газар, Хүний нөөцийн алба, Төсөл хөтөлбөрийн алба, Маркетинг, мэдээллийн алба болон Санхүүгийн алба гэсэн өндөр бүтээмжтэй, төрөлжсөн, мэргэшсэн удирдлагын багтай ба тэдгээр нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах замаар нийгэмд хүндэтгэл олсон тэргүүний компани байх зорилгод чиглүүлдэг.