ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

ЗОРИЛГО

Монголын Улс Засгийн газар, яам, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр хамтран ажиллах, үндэсний хэмжээний томоохон төсөл хэрэгжүүлэн Монгол Улсын дэд бүтэц, бүтээн байгуулалт болон улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах

2. Монгол, Хятад хоёр улсын зах зээлийн уламжлалт найрсаг харилцаанд түшиглэн хоёр улсын хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн харилцааны нэг гүүр болох

3 Компанийн олон улсын зах зээл дээр хуримтлуулсан туршлага, чадварыг хослуулан гадаадын хөрөнгө оруулалт, технологийн урсгалыг нэмэгдүүлж Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөнд бодит хувь нэмэр оруулах

ЗОРИЛТ

  • Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
  • Эрчим хүчний салбарт төсөл хэрэгжүүлэх
  • Нэмүү өртөг шингэсэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх
  • Эрэлтэд нийцсэн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн цогцолбор төв байгуулах