ШИНЭ АЗИ ГРУППИЙН ТУХАЙ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай Шинэ Ази Групп нь 2009 оны 5 дугаар сард Монгол Улсын хуулийн этгээдээр бүртгүүлж үүсгэн байгуулагдсан,санхүү эдийн засаг, эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалт, барилга болон мэргэжлийн боловсрол олгох чиглэлээр мэргэшсэн, дадлага туршлагатай, чадварлаг баг бүхий 70 гаруй ажилтанаас бүрдсэн бизнесийн нэр хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх өндөр ёс зүйтэй хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн зөвлөх үйлчилгээний компани.

Бид Монгол Улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрүүд, бизнесийн орчны талаар хөрөнгө оруулагчдад зөвлөх үйлчилгээ болон, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийг үүсгэн байгуулах, бүтцийн өөрчлөлт хийх, санхүүжилтийн эх үүсвэр олох, хөрөнгө оруулалт татах талаар төр, хувийн хэвшлийн бүх нэгжүүдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Шинэ Ази групп нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Ерөнхий Захирал, Тамгын газар, Хүний нөөцийн алба, Төсөл хөтөлбөрийн алба, Маркетинг, мэдээллийн алба болон Санхүүгийн алба гэсэн өндөр бүтээмжтэй, төрөлжсөн, мэргэшсэн удирдлагын багтай ба тэдгээр нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангах замаар нийгэмд хүндэтгэл олсон тэргүүний компани байх зорилгод чиглүүлдэг.